OMSCHRIJVING VAN BEGRIPPEN

 

GELUID

Geluid is een trillende golf. Het aantal trillingen per seconde heet frequentie (f) of toonhoogte en wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). 

Hoge tonen (b.v.4000 hz) zijn korte golven.
Lage tonen (b.v. 125 Hz) zijn lange golven.

 

ENKELE VOORBEELDEN VAN HORECAGELUID UITGEDRUKT IN dB(A)

RESTAURANT       praten en achtergrondmuziek  70 -  75 dB(A)

CAFE                    rustig cafe/bar                         75 - 80 dB(A)
                            cafe/bar  met jukebox             80 - 85 dB(A)                                            cafe/bar, drukke bar                85 - 90 dB(A)                                            cafe/bar, jongerenbar              90 - 95 dB(A)                                            cafe/bar, dansen                     90 - 100 dB(A)

 FEESTZAAL          met levende muziek               95 - 105 dB(A)

 DISCOTHEEK       voor ouderenpubliek              85 -  95  dB(A)                                            voor jongeren                         90 - 105 dB(A)                                           met levende muziek               95 - 115 dB(A)

 dB(A)

 dB(A) is het zogenaamde A-gewogen geluiddrukniveau. 
 Hierbij wordt rekening gehouden met de gevoeligheid van het  menselijk oor.

 LUCHTGELUID

 Is een voortplanting van geluidgolven via de lucht en ontstaat wanneer  de lucht in trilling wordt gebracht door b.v. een luidspreker.

 CONTACTGELUID

 Is een voortplanting van trillingen via een constructie (vast materiaal).  Een vloer kan b.v. in trilling worden gebracht door erover te lopen of  op te slaan.


 NB: Geluiddrukken kunnen worden opgeteld, geluiddrukniveaus niet. 
       Een verdubbeling van de geluiddruk betekent een verhoging van
       de
 hoeveelheid geluid met 3 dB.

                             

  

Kaart